PRE / HOMENEXT

______________北島東岸的特勒朗嘎郊山_______________


和我的好朋友詹姆士化身成牧羊犬...

想試著追趕看看山上的綿羊...

但是結論告訴了上氣不接下氣的我們...

牧羊犬的工作還是有它的專業在...

我們這些台灣人的還差的遠勒...

追趕了半天連羊毛都沒有摸到...

_____________________________________________