PRE / HOMENEXT

______________北島東岸的特勒朗嘎郊山_______________


郊山上都是成群的綿羊...

也是最好的除草機...

讓山上的草原永遠都像剛整理過的一樣...

真想好好滾滾...

只是注意不要壓到草上的地雷就好...

不然等會上車會被人打...

_____________________________________________