PRE / HOMENEXT

______________奧克蘭渡船碼頭_______________


在渡船碼頭,遊客們可以搭乘渡輪暢遊奧克蘭海灣週遭的觀光景點,

總共有四五條不同的路線供遊客選擇,

古老的建築和強烈的色彩,

讓這棟位於現代化的奧克蘭城市中顯得突出,

但是卻有它獨特的韻味.

_____________________________________________