PRE / HOMENEXT

______________奧克蘭港灣夕陽_______________


這張照片是我很喜歡的一張,

喜歡的是釣客的手持釣竿姿勢,

喜歡的是夕陽的多層次,

喜歡的是夕陽和釣客之間的時空,

我和釣客閒聊了起來,

原來他是從中國來唸書的學生,

好幾年都在紐西蘭求學沒有回國,

他羨慕起我明天就能回到故鄉台灣,

我則羨慕起他能在這麼棒的環境下求學生活...

與其羨慕起別人的生活,

那不如好好珍惜現在這一刻吧!!!

珍惜這個時空,珍惜這個美麗的港灣夕陽...

_____________________________________________