PRE / HOMENEXT

______________遠望博斯普魯斯海峽_______________


博斯普魯斯海峽掌控黑海的重要門戶,

而伊斯坦堡是土耳其橫跨歐亞的重要大城,

照片中上方對岸的市區就是亞洲,

下方的市區就是屬於歐洲,

常常會有很多地中海的超級郵輪停靠在伊斯坦堡,

帶來數以萬計的觀光客∼

_____________________________________________