PRE / HOMENEXT

______________卡帕多奇亞熱氣球之旅_______________


在我們一邊享受熱氣球公司所提供的早餐小點心,

我們的熱氣球充氣已經充的差不多了,

瓦斯噴嘴開始燃燒,

加熱熱氣球中的冷空氣,

氣球慢慢的膨脹升起∼

準備起飛吧∼

_____________________________________________