PRE / HOMENEXT

______________卡帕多奇亞熱氣球之旅_______________


清晨四點就爬了起來,

天空上都還是星光點點,

趕緊梳洗一下,

因為四點半熱氣球公司的巴士就會到旅館門口來接我們,

今天早上有名的卡帕多奇亞熱氣球之旅,

就從迷迷糊糊的惺忪睡眼中展開∼

巴士載著我們在卡帕多奇亞的旅館區四處載客,

天也慢慢的亮了起來,

當巴士抵達熱氣球"發射"基地時,

已經看到我們準備搭乘的熱氣球已經躺在地上吹氣中∼

令人期待的熱氣球之旅∼蓄∼勢∼待∼發∼

_____________________________________________