PRE / HOMENEXT

______________凱馬克勒地下城_______________


地下城裡一間間的房間與儲藏室,

都是由類似照片中的小門小隧道來做連接,

身材壯碩的外國人,

都必須縮起身子在小隧道中穿梭∼

因為地下城規模太大,

樓層與樓層間又有很多的密室與通道,

極容易讓人在裡面迷失方向感!

所以觀光單位規劃了一整圈的路線,

有著清楚的指示標誌導引遊客,

這樣走一圈大約需花近一個小時的時間,

但是還走不到整個地下城的十分之一的規模∼

你說這樣的規模夠不夠大呢?

_____________________________________________