PRE / HOMENEXT

______________紐西蘭首都威靈頓夜景_______________

北島威靈頓港灣超迷人的夜景...

再多放兩張美麗的威靈頓港灣夜景...

我喜歡威靈頓給我的浪漫感覺...

或許是因為我一直都對有著漂亮港灣的城市,

特別特別有感覺吧...

也難怪威靈頓在電視上的旅遊宣傳廣告...

是一對年輕男女相遇在威靈頓市的浪漫故事...

_____________________________________________