PRE / HOMENEXT

______________紐西蘭首都威靈頓夜景_______________

北島威靈頓港灣超迷人的夜景...

這張照片是我最喜歡的一張...

從維多利亞山俯瞰威靈頓港灣...

是欣賞威靈頓港灣最美麗的角度...

這天的太陽才剛剛落入西邊的雲層中...

仍然有著夕陽餘暉的天空,

和港灣夜景互相呼應著...

我肯定這是最美麗的一刻了...

_____________________________________________