PRE / HOMENEXT

______________橢圓形運動競技場_______________


其實不只阿芙羅迪西亞的民眾會來此觀看競賽比賽,

很多週邊的城市部落的居民也會來到這裡,

一起觀看場中所舉辦的競技比賽,

阿芙羅迪西亞的領導人,

也會特別在出征之前舉行各類大型的競賽,

好讓自己的軍隊與戰士,

有機會學習到更多的競技技巧,

更能在競技場中發現更多的可用戰士與勇士∼

_____________________________________________