PRE / HOMENEXT

______________羅馬港灣_______________


這裡的船都是以帶觀光客出海為主,

木造的船身充滿了濃濃地中海風味∼

似乎地中海已經變成是一種特別的口味了!

只有親身來到這裡的人才嚐的到的特殊口味∼

_____________________________________________