PRE / HOMENEXT

______________紐西蘭北島Whakatane_______________

再一張藍天倒印在海灘上的照片,

還沒到秘密無人海灘,

我們已經開始邊走邊脫了,

精采的部分限於尺度問題,

有機會在和大家分享!!

_____________________________________________