PRE / HOMENEXT

______________奇異果首都 Tepuke Kiwi 360_______________


這個地區的奇異果產量...

超過了紐西蘭總產量的一半...

土壤...雨量...氣候等條件...

成就了聞名世界的紐西蘭奇異果...

也才做了個這麼大的kiwi果地標...

而這裡一年四季需要大量的果園工和包裝工人...

也造就了這個區域對季節工人的需求...

編織了一段現代"台勞"的打工史...

_____________________________________________