PRE / HOMENEXT

______________羅托魯瓦地熱噴泉_______________


紐西蘭北島觀光重鎮羅托魯瓦,

在這個區域到處都是地熱景觀,

所以噴泉早就已經不稀奇了,

但是這張照片要推薦給大家的,

是當天天空上的藍天白雲,

就好像是調過色的一樣,

這就是紐西蘭標準的好天氣,

藍藍的天,和朵朵白雲,

這麼好的天氣下哪一個地方不美.

_____________________________________________