PRE / HOMENEXT

______________羅托魯瓦湖日出_______________


一早海鷗們比我還早起...

可能也是因為看到我正在享用我的早餐土司...想來分一杯羹...

不過這下倒是成為我鏡頭前的模特兒...

很棒的一張照片...我很喜歡

_____________________________________________