PRE / HOMENEXT

______________羅托魯瓦湖日出_______________


不是我這麼勤勞起個大早到湖畔欣賞日出...

而是前一晚我就睡在我停在湖畔公園的奧克蘭號上...

直接是免費升級成五星級的湖畔景觀住宿...

_____________________________________________