PRE / HOMENEXT

____________瓦納卡_____________


心裡一直對瓦納卡有個遺憾,

就是沒有機會參加每年四月份所舉辦的飛行展。

在瓦納卡的機場邊,

有一家博物館專門收集第二次世界大戰時的戰機,

每年四月都會舉行全國性的飛行表演,

在紐西蘭的境內稱的上是年度的盛會,

喜愛飛行的我卻與盛會無緣,

不過卻在一次超級巧合中,

看到也摸到了瓦納卡飛行博物館的”鎮店之寶”喔!

_____________________________________________