PRE / HOMENEXT

____________瓦納卡_____________


與皇后鎮同樣坐擁著漂亮的大山大湖,

瓦納卡的湖畔更多了一份休閒與寧靜,

就像湖面的波紋給人的感覺一樣,

有著輕風在吹,

有著白雲在飄。

_____________________________________________