PRE / HOMENEXT

______________民宿的可愛老闆娘_______________


雖然我講的英文和她的土耳其語根本說不通,

但是可愛的民宿老闆娘總是拿出她最大的熱誠與我互動,

從和我聊起牆壁上一張張泛黃的舊照片,

到解釋起民宿門口所擺設的車輪裝飾,

一直到當晚上土耳其當地人的PARTY中邀請我上台共舞,

老闆娘都用她的肢體語言和豐富的表情,

打破語言的隔閡與我交談與溝通,

她希望我這個觀光客能了解的更多,

希望能讓我感受到土耳其人民的善良與好客,

我相信她已經完全說服了我,

下次有機會一定會找機會再次帶訪她∼

_____________________________________________