PRE / HOMENEXT

______________棉堡_______________


其實在中國四川的黃龍或是美國的黃石公園,

也都有著類似這樣石灰棚景觀,

不過我想土耳其棉堡所吸引人的,

是它聞名的溫泉,

與傳說中能至百病的療效,

吸引著古羅馬人從千年前就在棉堡旁邊,

開始建立起很具有規模的城市,

就近享受著棉堡的溫泉,

這歷史悠久的泡湯文化,

一直到持續到現在成為了土耳其重要的觀光地區,

我想這就是棉堡溫泉不一樣的地方,

它是個有文化有歷史的溫泉景觀區,

不光光只有漂亮景觀而已∼

_____________________________________________