PRE / HOMENEXT

______________地下宮殿的梅杜莎雕像_______________


地下宮殿中有兩尊梅杜莎的雕像,

神話中可怕的蛇髮女梅杜莎∼

被巨大的石柱鎮壓於此,

是不是很符合神話故事中的最後情節,

要讓梅杜莎永遠無法再出來世上害人,

但是事實上卻是當初因為建造地下宮殿的材料,

多取自其他廢棄古城中既有的石材而來,

而這兩座梅杜莎的雕像高度剛剛好,

就被施工的奴隸搬來這裡”墊著”

意外的讓這個地下宮殿,

有著像希臘神話般浪漫的傳說∼

_____________________________________________