PRE / HOMENEXT

______________埃及市場_______________


這麼大的一個市集,

賣的東西可是琳瑯滿目,

難怪總是吸引著人潮前來採購,

我喜歡在這裡買東西的原因是:

這裡東西大部分都有標上標價,

商家不至於會漫天喊價,

你只要看著標價,

稍微的在給老闆出一個漂亮的價錢,

成功殺了價之後,

就不太會被當作冤大頭,

對於我這種殺價功力不好的人來說,

這個市場對我友善多了∼

_____________________________________________