PRE / HOMENEXT

______________朵瑪巴切皇宮_______________


這座新皇宮正好經歷了鄂圖曼土耳其帝國的末代,

也正好銜接上現在的土耳其共和國,

像開啟了一扇門讓土耳其走向一個真正進步的現代化國家。

_____________________________________________