PRE / HOMENEXT

______________藍色清真寺_______________


由正面的拱門欣賞藍色清真寺,

今天伊斯坦堡的天空好藍,

和紐西蘭的藍天有的拼了!

藍色天空下的照片都顯得好有精神∼

_____________________________________________