PRE / HOMENEXT

______________卡帕多奇亞熱氣球之旅_______________


在卡帕多奇亞這個區域,

其實有十幾家熱氣球公司在經營飛行的行程,

規模之大應該也讓其他國家無法望其項背∼

_____________________________________________