PRE / HOMENEXT

______________卡帕多奇亞_______________


一大清早的卡帕多奇亞天空上,

就會看到在卡帕多奇亞最熱門的旅遊行程∼

搭乘熱氣球飛上天空!

我覺得這是全世界最特別的熱氣球飛行地點了∼

_____________________________________________