PRE / HOMENEXT

______________烏奇沙的奇岩怪石_______________


先放幾張卡帕多奇亞石柱地形典型照片,

高約五六層樓高的巨大”石筍柱”就這樣長在地上,

一根根的就像竹林裡的竹筍一般,

不過仔細看一下每一根石柱上,

都有人類開挖出來的岩穴居喔!

四四方方的洞有些是門戶有些是窗戶,

而且岩穴居往往可不只一層而已,

小型的岩柱就像一棟四樓公寓一般,

大型的岩柱甚至可以容納到一百多戶人一起生活都沒有問題!

是不是很神奇吧!

趕快看下去吧∼

_____________________________________________