PRE / HOMENEXT

______________安納托利亞文明博物館_______________


博物館的文物全都是從土耳其安納托利亞高原上各個遺跡中蒐集而來,

陳設的石雕上都有詳細解說敘述,

並有當時挖掘的照片提供比對,

可以看出土耳其人對文物與這個文明博物館的重視~

_____________________________________________