PRE / HOMENEXT

______________安納托利亞文明博物館_______________


博物館中心的空間,

擺設的不是處處可見的希臘或羅馬時期的文物,

而是三千多年前與埃及文明相呼應的西台帝國文物~

曾經在安納托利亞高原上繁榮一時的西台帝國,

留下了大量的文物,

完整保留在這個博物館裡~

_____________________________________________