PRE / HOMENEXT

______________紐西蘭首都威靈頓港邊_______________

位於市中心的港灣步道,

可以近距離的欣賞威靈頓港灣的美,

"海天一色"是不是就正好適用在這張照片上,

每當傍晚都會有很多人在這條步道上跑步運動,

享受著沒有異味的漂亮港灣.

以風大出名的威靈頓,

但是每次我經過它時都給了我最好的天氣,

沒有一次例外....

_____________________________________________