PRE / HOMENEXT

____________西海岸冰河區_____________


每位來到這裡的遊客,

都輕聲細語了起來,

好像深怕只要講話大聲一點,

就會引起湖面上的水波,

破壞了這幅漂亮的畫面,

這或許就是鏡湖所流傳的靈性吧!

_____________________________________________