PRE / HOMENEXT

____________陶波湖_____________


在湖邊釣魚的老伯,

魚線在天空中留下一道完美的弧度。

陶波湖是釣魚的天堂,

湖裡面擁有豐富的魚類,

所以每年都會在陶波湖舉辦釣魚大賽,

吸引來自全國的釣客來這裡共襄盛舉,

也成為陶波湖每年的觀光重點。

_____________________________________________