PRE / HOMENEXT

____________紐西蘭北島Egmont火山_____________


阿湯哥就在這裡拍攝了電影[末代武士],

照片裡的Egmont火山就 是"擬富士山",

山勢真的和富士山很相似,

只可惜我拜訪它的時候天氣不是很好,

雲層就這樣圍繞著它,

不過倒是有種不一樣的美.

_____________________________________________