PRE / HOMENEXT

____________進入米佛峽灣前的荷馬隧道_____________


在進入峽灣的公路上,

處處都是令人吃驚的壯麗山脈和風景,

尤其越是接近荷馬隧道的兩端,

兩旁的山勢就越驚人,

雖然天氣不是很好,一直飄著毛毛細雨﹔

但是也因為下著雨,

山壁上出現了這樣的奇景,

水流在接近垂直的山壁上直接形成了數條山澗流了下來﹔

而山壁也被雲霧遮蔽,讓我們無從估計它究竟有多險峻。

曾經有人說過若沒有看過下著雨的峽灣,

那就沒有辦法真正感受到峽灣的雄偉,

或許就是在說我們所看到的這一幕。

_____________________________________________