PRE / HOMENEXT

____________蒂卡波湖_____________


在我一年中四次的紐西蘭南島旅行裡,

都是以蒂卡波湖做為回基督城前的最後一站,

回到基督城代表著我旅程的結束,

而離開了蒂卡波湖,

就會開始想念起南島漂亮的大山大湖,

也開始期待著下次什麼時候,

還能再次被南島的大山大湖感動。

雖然我從來沒有說出口,

不過每次都會在心裡和蒂卡波湖偷偷約定,

我一定還會再回到這裡的!

_____________________________________________