PRE / HOMENEXT

____________蒂卡波湖_____________


小十字架的柔焦換得了窗外的百萬美景,

只可惜窗台上的十字架影子不夠清晰,

不然會是一張更漂亮的照片,

蒂卡波湖的美麗吸引了每一位來到紐西蘭的遊客,

會讓人永遠想念起她的美麗與夢幻。

_____________________________________________