PRE / HOMENEXT

____________庫克山區的滑翔機飛行_____________


庫克山區是最適合滑翔機飛行的地方,

在紐西蘭這種滑翔機已經算是種休閒活動了,

想像一下搭乘著滑翔機,

從天空俯瞰著漂亮的紐西蘭,

這樣的畫面一定很夢幻吧!

也深深吸引著熱愛飛行的我,

我特別去參加了2006年世界滑翔機大賽,

去實地了解這樣的夢幻的運動,

在我的旅遊打工日記中有著更詳細的故事喔!

_____________________________________________