PRE / HOMENEXT

____________凱古拉海灣旁的海豹_____________


海灣的邊緣都是野生海豹的棲息地...

無論什麼時候拜訪這海灣,

都可以看到成群的海豹,

懶洋洋地在岸邊睡覺曬太陽。

而這隻大海豹算是睡姿最優雅的,

應該可以感受到牠們的可愛吧!

有看到後方的停車場其實就在不遠處嗎?

讓遊客們可以這麼近距離的和就在路邊的大海豹接觸,

常常讓在場的小朋友看的意猶未盡,

總覺得這似乎就是最好的自然教室,

學會怎麼樣尊重保護這些野生動物。

_____________________________________________