PRE / HOMENEXT

____________世界上最陡的街_____________


就是這條有名的街,

被金氏世界紀錄列為世界上最陡的街道,

讀著就想像一下,

一條街道就沿著山坡直直開了上去,

就造就了這個"世界第一"的名號,

也就成為了丹尼丁另類的觀光景點,

來到丹尼丁的朋友別忘了去征服一下這個世界第一喔!

_____________________________________________