PRE / HOMENEXT

____________莫埃拉基大圓石_____________


位於丹尼丁南方,

在沙灘上出現了一顆顆的大圓石,

科學家們指出是由於6000萬年前,

石灰鹽環繞著一個小核心點逐漸累積而成,

成為了難得一見的奇特景觀,

不過告示牌上還是註解著,

目前並沒有直接的證據證實這是大圓石形成的原因,

不過倒是讓我想起了小時候看的漫畫七龍珠,

不是每次集滿七龍珠許完願後,

龍珠就會變成石頭好幾十年,

或許這才是6000萬年前大圓石的真正秘密吧!!

這會比科學家所說的理論更吸引我.

_____________________________________________