PRE / HOMENEXT

____________丹尼丁奧塔哥大學的鐘樓_____________


第一次看見這座位於奧塔哥大學裡的鐘樓,

就讓我被這裡的氣氛給吸引,

這棟建築是大學裡的行政中心,

也是新生報到接待的地方,

能否想像一下新生報到時的畫面,

像不像是小哈利波特到魔法學院報到的地方,

但這裡的大學生可不是來這裡學魔法的,

奧塔哥大學可是南半球數一數二的好大學.

_____________________________________________