PRE / HOMENEXT

______________基督城復古電車_______________


當古色古香的電車,

經過基督城市中心的教堂廣場,

真的會讓人有置身歐洲的感動,

其實電車就只有市區的一小段而已,

但是每當漂亮的電車經過,

總會吸引道路上遊客們的目光,

讓基督城這個"花園城市"有著不同於其他城市的美麗.

_____________________________________________